Glaucoom

Glaucoom
Wat is glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarbij de vezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan, meestal door een verhoogde oogdruk. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat door het oog gevormd wordt naar de hersenen. Door het verloren gaan van oogzenuwvezels ontstaan blinde vlekken in het beeld.

Symptonen

Symptomen van glaucoom zijn pijnloos en geven in het begin meestal geen klachten van gezichtsverlies. Uitval van het gezichtsveld aan het ene oog kan dan nog worden opgevangen door het andere oog. Daar komt bij dat we gewend zijn op één punt te focussen en juist het midden van het gezichtsveld raakt bij symptomen van glaucoom in eerste instantie niet aangetast. Uitval vindt meestal plaatst aan de randen. Daardoor merkt men meestal pas dat er iets aan de hand is als de ziekte al gevorderd is en er daadwerkelijk klachten zijn ontstaan.

Soorten

Er zijn verschillende soorten glaucoom waarvan we de belangrijkste hier behandelen.

De meest voorkomende soort is open kamerhoekglaucoom. Hierbij is er sprake van een verhoogde oogdruk een beschadigde oogzenuw en een beperkt gezichtsveld. De kamerhoek bevindt zich in de hoek van de voorste oogkamer, tussen de iris en het hoornvlies. Via de kamerhoek wordt het kamervocht afgevoerd dat door het straalvormig lichaam achter de iris is aangemaakt. Bij open kamerhoekglaucoom is de kamerhoek wel toegankelijk maar voor een deel verstopt. Hierdoor kan het kamerwater niet goed afvloeien en stijgt de druk in het oog.

Bij normale oogdrukglaucoom is er schade aan de oogzenuw en beperkt gezichtsveld, maar zonder dat de oogdruk verhoogd is. Vaak speelt bij dit soort glaucoom de kwaliteit van de bloedvaatjes in de oogzenuw een rol. Deze zijn niet goed bestand tegen een normale oogdruk, waardoor schade aan de oogzenuw ontstaat.

Verder is er nauwe of gesloten kamerhoekglaucoom. Deze vorm wordt veroorzaakt door een te kleine afstand tussen het hoornvlies en de iris. Hierdoor sluit de iris als het ware de kamerhoek af, waardoor de kamerhoek niet toegankelijk is. Het kamerwater kan de kamerhoek niet bereiken, hoopt zich op en zorgt voor een verhoogde oogdruk. Deze vorm van glaucoom komt vooral voor bij mensen die erg verziend zijn.

Van alle soorten is aangeboren glaucoom het meest zeldzaam. Er is dan sprake van een aangeboren afwijking van de kamerhoek. Hierdoor kan het kamerwater niet afgevoerd worden en ontstaat er hoge oogdruk, een troebel hoornvlies en schade aan de oogzenuw.

Behandeling

Glaucoom is goed te behandelen. Wel is het belangrijk dat de  behandeling van glaucoom tijdig wordt gestart, want de schade die aan de oogzenuw is ontstaan kan niet meer worden hersteld. De glaucoombehandeling kan alleen de beschadiging van de oogzenuw afremmen of stoppen.

Wilt u meer informatie over glaucoom, bel dan  06 151 109 42 om een afspraak te maken.

Bron : oogfonds