Optometrist

optometrist

De optometrist is gespecialiseerd in het onderzoeken van de ogen en het tijdig signaleren van problemen. Je kunt er terecht bij oogklachten, last van verminderd zicht of wanneer oogaandoeningen zoals glaucoom in je familie voorkomen.

Na een uitgebreide onderzoek van je ogen wordt je geïnformeerd over de uitkomsten en eventueel advies.  Dat kan zijn om een bril of lenzen te gaan dragen. Ook kunnen andere hulpmiddelen worden geadviseerd.  Als dat nodig is zal de optometrist van Zien! Oogmeetpraktijk  je doorverwijzen de oogarts.

De optometrist is de eerste persoon waar je naar toe gaat als je last hebt van je ogen.  Zien! Oogmeetpraktijk werkt nauw samen met de huisartsen en oogartsen en zorgt indien nodig, voor snelle doorverwijzing.

Optimale zorg voor je ogen

De optometrist is bij uitstek de expert die de gezondheid van je ogen kan onderzoeken en je kan helpen om problemen tijdig te signaleren. Zijn er oogklachten, klachten van verminderd zien, of is er risico is op het ontwikkelen van een oogziekte (bijvoorbeeld omdat deze in de familie voorkomt), dan is het verstandig om een afspraak te maken bij Zien! Oogmeetpraktijk.

Optometristen hebben een HBO opleiding gevolgd.  Marchien Brak is ook orthoptist en heeft daarvoor een aanvullende HBO opleiding gevolgd.

Meer informatie?  Kijk dan op www.optometrie.nl