Voorkom myopie bij kinderen

Bijziendheid (myopie) bij kinderen neemt enorm toe in Nederland. Veel buiten zijn helpt bijziendheid voorkomen. Ga daarom de uitdaging aan en zorg ervoor dat je kind twee weken lang, twee uur per dag buiten is.


Myopie voorkomen :

Het Oogfonds adviseert om kinderen:

  • niet langer dan een half uur achter elkaar op de tablet te laten spelen
  • minstens twee uur per dag buiten te laten zijn
  • minstens dertig centimeter afstand te laten nemen van beeldschermen zoals tablets

BRON EN AFBEELDINGEN: © OOGFONDS.NL.

Veel buiten zijn helpt bijziendheid voorkomen

Voorkom myopie bij jouw kind

Wat is myopie?

Een min-bril…. Is dat nou zo erg?

Bijziendheid (myopie) lijkt makkelijk op te lossen met een bril. Maar kinderen met -6 of hoger hebben op latere leeftijd de kans van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind te worden! Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te voorkomen: meer buiten zijn en minder lang achtereen dichtbij kijken, zoals op mobieltjes.

 
Hoe ontstaat myopie?

Myopie (bijziendheid) is erfelijk bepaald. Bijziende ouders krijgen vaak kinderen die ook bijziend zijn. Uit diverse wetenschappelijke studies is echter gebleken dat het ontstaan van myopie ook afhangt van levensstijl.

Zo draagt veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals computer of televisie) tijdens de vroege jeugd bij aan het ontstaan van bijziendheid. Ook weten we dat kinderen die tijdens hun jeugd weinig buiten spelen een hogere kans hebben om bijziend te worden.

Andere factoren die een rol spelen zijn opleidingsniveau (van het kind en van de ouders) en wonen in een stad. Opleidingsniveau is een goede maat voor lezen; mensen met een hoger opleidingsniveau zitten meer en langer met hun neus in de boeken.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met een hoog opleidingsniveau én een hoog genetisch risico, een twintig keer zo grote kans hebben op bijziendheid dan mensen met een laag opleidingsniveau (alleen basisschool) en een laag genetisch risico.

 

Accommoderen

Om dichtbij goed te kunnen zien, moet de oogspieren zich inspannen. Dit heet accommoderen. Als kinderen langdurig dichtbij kijken (bijvoorbeeld bij intensief lezen, gamen en op een mobiel of tablet kijken) groeit de oogbal langer. Op die manier hoeft het minder te accommoderen.

Hier kleeft een groot nadeel aan: beelden in de verte worden juist onscherp. Kinderen die teveel dichtbij kijken, kunnen daardoor dus bijziend worden.

Kinderen besteden steeds meer tijd op mobiele telefoons en tablets. Het is dan ook geen verrassing dat het aantal bijziende kinderen wereldwijd stijgt.

 

Gevolgen van myopie

Hoge myopie (sterke bijziendheid, minimaal -6) verhoogt de kans op een oogziekte op later leeftijd. Eén op de drie kinderen met een sterke minbril wordt later ernstig slechtziend door een oogziekte.

De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de echte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd. Complicaties komen vooral voor bij mensen met een hele hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer) die een heel lang oog (26 mm of meer i.p.v. de normale 23 mm) hebben. Hoge bijziendheid vergroot de kans op ernstige slechtziendheid. Het gros door myopische maculadegeneratie, maar ze lopen ook meer kans op netvliesloslating en glaucoom.

Bijziendheid en maculadegeneratie
Als de oogbol te lang is gegroeid, kan het netvlies dunner worden en de gele vlek (macula) van het netvlies kan weefsel verliezen. We spreken dan van de oogziekte maculadegeneratie. Maculadegeneratie die ontstaan is door myopie is een grote oorzaak van blijvende slechtziendheid.

Bijziendheid en glaucoom
Een andere oogziekte waarop het risico verhoogd wordt door sterke bijziendheid is glaucoom, een ziekte waarbij de zenuwvezels die naar de oogzenuw lopen verloren gaan. Mensen die door glaucoom worden getroffen, merken in eerste instantie niet zo veel, maar houden in de loop der tijd een steeds kleiner blikveld over. Vaak is het bij glaucoom nodig dat de oogdruk met druppels laag gehouden wordt.

Bijziendheid en netvliesloslating
Hoge bijziendheid vergroot de kans op netvliesloslating. Dit geeft vaak klachten van plotselinge slechtziendheid of het zien van een gordijn aan de randen van het blikveld. Netvliesloslatingen moeten snel operatief behandeld worden, dus een snelle verwijzing bij deze klachten is cruciaal.

Bijziendheid en bloedingen
Ook kan er een bloeding (subretinale neovascularisatie) ontstaan in de gele vlek. Dan treedt plotseling slecht zicht op en is er vaak vervorming van het beeld. De bloeding kan goed behandeld worden met injecties in het oog die de groei van het bloedvat tegen gaan (anti-VEGF). Daarom is een spoedig bezoek aan een oogarts aangeraden bij klachten die een bloeding doen vermoeden.

Bijziendheid en staar
De minst ernstige complicatie die bij hoge bijziendheid op kan treden is staar (cataract). Deze treedt vaak op veel jongere leeftijd op dan de normale ouderdom staar. De oogarts kan dit meestal goed verhelpen door het verrichten van een staaroperatie. Het is dan nog wel vaak een uitdaging voor de oogarts om de juiste sterkte en de grootte van de kunstlens te bepalen.

Blijvende slechtziendheid
De complicaties van hoge bijziendheid zijn niet allemaal goed te behandelen. Vooral maculadegeneratie is een grote oorzaak van blijvende slechtziendheid. Uit studies is gebleken dat één op de drie hoogbijzienden in de loop van het leven zo slechtziend wordt dat hij/zij niet meer kan lezen, zelfs niet met een bril op. Dan is de gezichtsscherpte gezakt tot onder de 30% aan beide ogen. Dat is natuurlijk een groot probleem. Daarom is het nodig meer te weten over het ontstaan van bijziendheid en het voorkómen ervan.

Toename myopie
Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten aan het Erasmus MC. "Van de zestigers is één op de vier bijziend. Van de veertigers één op de drie. Van de twintigers één op de twee. En er is geen reden om aan te nemen dat het daarbij blijft. De toename is dus al zeker veertig jaar gaande, maar het is pas de laatste jaren duidelijk geworden."